Nieuwsberichten
Dienst 1 december 2019
16-11-2019 09:20
De dienst van 1 december is om 09.30 uur in De Hege Stins en niet in de Sint Vitus zoals abusievelijk staat vermeld in de november Twaklank.
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS