Nieuwsberichten
Jampotactie Jongerendiaconaat
23-10-2019 17:37
Nieuwsbrief November 2019

Beste Jampotspaarder,

Wij zijn erg blij met u als trouwe of nieuwe spaarder voor de projecten van het Jongerendiaconaat van de Protestantse Gemeente van Stiens en hopen dat u dat nog lange tijd wilt blijven doen!

Via deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van het wel en wee van Martha Wacheke Njau uit Kenia. Want zoals u weet hebben wij haar financieel geadopteerd via de organisatie Compassion. De volledige opbrengst van de jampotactie komt ten goede van Martha.

Martha zit op dit moment op de middelbare school wat in Kenia High School wordt genoemd. Ze heeft gemiddelde studieresultaten maar dat betekent niet dat ze problemen heeft met studeren. Net als elk kind daar in Kenia, is het fijn dat de mogelijkheid er is om naar school te gaan. De financiële ondersteuning via de sponsoring, speelt hierbij een belangrijke rol.
Naast school, is Martha ook actief als jongeren leidster. Ze begeleidt jongeren groepen, geeft Bijbelklassen en helpt mee met de vakantie Bijbelschool. Mooie taken die zij dus oppakt. Verder op school vind ze het fijn om naar Bijbel verhalen te luisteren en met taal bezig te zijn.

Martha is op dit moment 18 jaar oud en mag tot en met haar 22e in het Compassion-project blijven. Hiermee gaat zij nu deelnemen aan het Youth Development Programma. Een speciaal project onderdeel voor jong volwassene tussen de 18 en 22 jaar. In de komende jaren gaat zij samen met Compassion kijken waar haar gaven en talenten liggen en hoe ze dit het beste in kan zetten. Ze gaat een plan maken wat ze na de middelbare school wilt gaan doen en hoe ze dat kan gaan bereiken. Hierin krijgt ze één op één begeleiding vanuit Compassion met behulp van een eigen mentor.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Henk van der Wal . Telefoon: 058 - 2575512 of Protected email address

Hartelijke groet, het jongerendiaconaat/Peper & Zout

NB: Giften kunt u ook overmaken op rekeningnummer:
NL 54 RABO 0395477395 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Stiens o.v.v. Jampotactie Jeugddiaconaat.
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS