Nieuwsberichten
Uitnodiging Gemeenteberaad 2 oktober DHS
27-09-2019 18:32
Uitnodiging gemeenteberaad
Hierbij nodigt de kerkenraad u van harte uit voor het Gemeenteberaad op woensdag 2 oktober 2019. Tijdens deze avond zullen wij u als kerkenraad samen met de beroepingscommissie informeren over de stand van zaken omtrent het beroepingsproces voor een nieuwe predikant binnen onze gemeente. De beroepingscommissie doet beknopt verslag van haar werkzaamheden. Vervolgens verstrekken kerkenraad en beroepingscommissie informatie over de voor te dragen predikant. Tenslotte gaan we over tot de verkiezing, waarbij de aanwezige stemgerechtigde leden (dit zijn de belijdende leden) hun stem uit kunnen brengen.
Uiteraard is er tijdens de avond voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen. U wilt vast goed geïnformeerd worden en gebruik maken van uw stemrecht en daarom komt u toch ook? Graag tot 2 oktober a.s. in De Hege Stins. Aanvang van de vergadering is 19.30 uur.
Namens de Kerkenraad PG Stiens, Age Bos, scribaat. email: Protected email address
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS