Nieuwsberichten
Alzheimer Café Ferwert 8 oktober
25-09-2019 18:03
Alzheimer Café op locatie
Dinsdagavond 8 oktober 2019
Locatie: Interzorg Groep “Foswert“
Foswerterstrjitte 71, Ferwert


Thema: Dementie, wat is het en hoe ga je er mee om.

Het Alzheimer Café is een plek van ontmoeting voor mensen met dementie, hun familie, vrienden of bekenden. Ook hulpverleners en een ieder die meer weten wil over de impact van de ziekte dementie is van harte uitgenodigd.
Het Café is een plek waar informatie en advies gegeven wordt door deskundigen en waar ervaringen en problemen die dementie met zich mee brengt besproken en gedeeld kan worden.
Vanavond staan we stil bij wat Dementie eigenlijk is en hoe er mee om te gaan. Onze gastspreker deze avond is mevr. Feikje Kooistra. Zij is specialist ouderengeneeskunde. Er is alle gelegenheid voor het stellen van vragen.
De zaal is open vanaf 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt ca 21.30 uur.
De toegang is, evenals koffie en thee, gratis.
U bent van harte uitgenodigd.
De avond wordt voor u georganiseerd door Interzorg Groep “Foswert” en is onderdeel van het programma van het Alzheimer Café Noordoost Friesland.
Maandelijks is er een bijeenkomst in Dokkum
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS