Nieuwsberichten
Ma'Laap
13-06-2019 11:28
Beste sponsoren,Dit jaar is het 5 jaar gelden dat Ma'laap werd opgericht. De afgelopen
jaren zijn de contacten met onze sponsorkinderen in Lahore door de
briefwisseling verstevigd. De school heeft zich goed kunnen handhaven dankzij de maandelijkse bijdrage vanuit Nederland en de extra giften waardoor de benodigde zaken als meubilair, computers, een generator en een watertank aangeschaft konden worden. Een aantal leerlingen heeft dankzij een tegemoetkoming in de studiekosten voortgezet onderwijs kunnen volgen. Dit alles dankzij uw trouwe steun.

Wij willen dit lustrum graag met u vieren op zaterdag 28 september van 15.30 tot plm 19.30 uur op het kaatsveld in Stiens. Een uitgebreid programma volgt. De bedoeling Is: elkaar ontmoeten, sport en spel en een gezamenlijke Pakistaanse maaltijd. We hopen u dan allemaal te treffen. Zet u 28 september alvast in uw agenda?

Met vriendelijke groet, Riet ten Hoeve
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS