Nieuwsberichten
Verbindingsdag 25 mei
29-04-2019 12:16
I N T E R G E N E R A T I E V E V E R B I N D I N G S D A G - 25 M E I
Voor iedereen die zich verbonden voelt met ons als gemeente (Vorming en Toerusting), jong & oud!
Zie info: Verbindingsdag
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS