Nieuwsberichten
Actie Kerkbalans 2019
04-01-2019 12:04
Ook dit jaar doet onze gemeente weer mee met de actie Kerkbalans:

Geef voor je kerk

Deze actie is voor onze gemeente van het allergrootste belang. Want met uw toezegging en betaling kunnen we onze gemeente “Levend” houden. Dat geldt niet alleen voor onze beroepskrachten en de gebouwen, maar juist ook voor alle vrijwilligers die actief taken op zich nemen.

Van 19 januari tot 2 februari zullen alle leden en belangstellenden weer een kerkbalansenvelop in de bus krijgen. Daarna vragen vele vrijwilligers de antwoordenvelop weer terug. We hopen en verwachten dat u ook in 2019 weer naar vermogen wilt bijdragen aan het werk van onze gemeente. We zijn ook erg blij als u overweegt meer te geven dan het vorige jaar. We proberen natuurlijk zo efficiënt mogelijk om te gaan met de ons toevertrouwde middelen, maar we zien ook dat de kosten elk jaar stijgen.

We hopen ook dit jaar weer op een hoge opbrengst!

Voor meer informatie: Actie Kerkbalans.
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS