Nieuwsberichten
Commissie Vorming en Toerusting
11-10-2018 10:01
Aan alle werkzame groepen van de PG Stiens,
Zoals jullie wellicht hebben vernomen is het nieuwe jaarthema 'Verbinden' onlangs bekend gemaakt binnen de Protestantse kerk te Stiens. Het thema zal/kan de komende periode een leidraad zijn bij de werkzaamheden die jullie verrichten binnen jullie werkgroep, commissie of team. In de bijlage vinden jullie een uitnodiging om samen, de leden uit de verschillende werkzame groepen, het thema ' verbinden' te bespreken. De avond staat onder leiding van Tine de Vries. Ook gemeenteleden, niet verbonden aan een commissie of groep, zijn van harte welkom.
Graag tot ziens op 18 oktober!
Namens de commissie Vorming en Toerusting,
Johanna Anema-Aalberts
UITNODIGING - Thema - Verbinding
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS