Nieuwsberichten
Nacht zonder dak 23 juni Leeuwarden
18-04-2018 09:30
Op zaterdag 23 juni gaan alle tieners van de protestantse gemeente te Stiens, onze tieners, zich inzetten voor leeftijdsgenoten uit krottenwijken in Kenia, Bolivia en de Filipijnen.
Samen met de jeugdwerken van de kerken van Leeuwarden en Goutum organiseren wij een Nacht Zonder Dak voor één van de projecten die TEAR Nederland steunt. We bouwen voor één nacht een krottenwijk in Leeuwarden.
Het werkt als volgt: de tieners slapen 1 nacht in een zelfgebouwd krotje en laten zich voor deze actie sponsoren. De opbrengst gaat volledig naar locale projecten voor tieners in sloppenwijken. Zie www.nachtzonderdak.nl
Op 27 mei zal voor dit project in onze kerk worden gecollecteerd i.p.v. voor de diaconie. Van harte aanbevolen.
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS