Nieuwsberichten
Laatste vergadering classis Leeuwarden 15 februari
07-02-2018 15:56
Uitnodiging 15 februari a.s. Classis Leeuwarden in De Hege Stins.
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomst van de Protestantse Classis Leeuwarden op donderdag 15 februari a.s. om 19.30 uur in De Hege Stins. Het eerste deel van de vergadering heeft een open karakter waarbij leden van de gemeente en andere belangstellenden van harte worden uitgenodigd. Deze avond is mw. Ds. Karin van den Broeke, preses van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland onze gastspreker. Zij houdt tijdens het eerste deel van de avond een lezing met als onderwerp:
“Vitaal kerkelijk leven in onze tijd en in onze omgeving. Eenheid in verscheidenheid”
Wij nodigen u van harte uit !
Kerkenraad Protestantse Gemeente Stiens
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS