Nieuwsberichten
Toneelstuk 10 0ktober DHS
21-09-2023 23:50
Toneelstuk “Ontmoeting met gevolgen”, dinsdag 10 oktober vanaf 14.30 uur in De Hege Stins

Op dinsdag 10 oktober wordt in De Hege Stins het toneelstuk “Ontmoeting met gevolgen” uitgevoerd. Vanaf 14.30 uur bent u welkom voor een kopje koffie of thee; het toneelstuk start om 14.45 uur. De toegang bedraagt € 2,-.

Het toneelstuk is geschreven door Korneel Roosma-de Vries uit Stiens, die ook het toneelspel van beide vrouwen voor haar rekening neemt. Haar echtgenoot Sikke R. Roosma verzorgt het decor, licht en geluid verzorgt. Tot eind 2023 wordt een tour langs diverse plaatsen in het hele land gemaakt.


Het toneelstuk
Het toneelstuk gaat over twee vrouwen. Geertruydt Jansdochter Hoyer leeft rond 1550. Dit zijn de eerste jaren van de Reformatie, de periode waarin veel mensen de (katholieke) kerk van Rome verlaten 1550. Zij is de vrouw van de Nederlandse reformator Menno Simons, die op dat moment een voorman is van een groep kerkverlaters en wordt vervolgd. De andere vrouw - een verre achter -, achter -, achterkleindochter van Geertruydt - heet Geerte de Vries. Zij is in deze tijd voorganger in een Doopsgezinde gemeente en neemt hiervan afscheid na haar werkzame leven. Ook zij leeft in een tijd waarin mensen de kerk de rug toekeren en heeft te maken met een krimpende geloofsgemeenschap.
Beide vrouwen hebben in hun tijd, op grond van een bijzondere ontmoeting, voor een andere weg gekozen. Een weg met grote gevolgen voor hun verdere leven. Beseften zij welke stap zij namen, het onbekende tegemoet? In dit toneelstuk kijken de beide vrouwen terug op die keuze en op de gevolgen voor de toekomst:
• Wat heeft het met Geertruydt gedaan dat ze met Menno Simons is getrouwd. In welke omstandigheden kwamen ze terecht en wat was de impact van de vervolgingen voor de Doopsgezinden.
• Hoe kijkt Geerte terug op haar leven als doopsgezind voorganger, welke onderwerpen gaan haar aan het hart en hoe komt het met de gemeente en het geloofsleven nu ze afscheid neemt van haar gemeente
• Voor welke waarden streed Menno Simons en wat merken we daar nu nog van?

Achtergrond
In het jaar 2025 is het 500 jaar geleden dat in Zürich (Zwitserland) de eerste volwassendoop voor gelovigen plaatsvond. Dat gedenkwaardige moment tijdens de Reformatie is nu reden om in de komende tijd 500 jaar Anabaptisme en Doperdom te vieren. Zo wordt onder meer in vieringen en lezingen stilgestaan bij het gedachtegoed en de idealen van reformator Menno Simons, zowel in Nederland als wereldwijd.

Menno Simons
Menno wordt geboren in Witmarsum in Friesland in 1496 en overlijdt in 1561in Bad Oldesloe (Sleeswijk Holstein, Duitsland). Menno wordt in Utrecht tot priester gewijd, wordt kapelaan in Pingjum en later pastoor in Witmarsum. Tijdens de heftige Reformatie sluit hij zich aan bij de Wederdopers, een beweging van gelovigen die begint in Zwitserland en die zich via Duitsland naar de Lage Landen verspreidt. Hij wordt daarmee de kerkhervormer voor de Nederlandse Wederdopers, de latere Doopsgezinden. Bovendien is hij de naamgever van de Mennonites (in Noord- en Zuid-Amerika en Canada) en Mennonieten in Europa en wereldwijd.

De uitvoering in de Hege Stins wordt mogelijk gemaakt door de Protestantse Christelijke Ouderen Bond,
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS