Nieuwsberichten
Startzondag en Vredesweek
08-09-2023 12:23
Zondag 17 september, startzondag
Ds. Jak Verwaal en Tine de Vries gaan voor en United zal ons begeleiden.
Na de dienst wordt er getrakteerd op koffie met gebak.
Programma
Na de koffie presenteren commissies en teams wat zij doen. Dit op innemende en ook informatieve wijze. Laat je verrassen! Vorming en Toerusting/het Pastoraal Team/ de Kerkrentmeesters en de Diakenen doen bijvoorbeeld allemaal mee. Alle commissies staan in het organogram van de gemeente genoteerd. Dit organogram wordt uitgedeeld. Ook wordt de jaarkalender uitgedeeld. Zodoende kunnen jullie alvast bekijken en plannen waar je het komende kerkelijke seizoen graag bij aanwezig wilt zijn. Tevens zal onze voorzitter van de kerkenraad Ernst Jonker, als vervolg op de eerder gehouden enquête jullie en u vragen waar de kerkenraad vooral in eerste instantie aan kan gaan werken. Waar ligt het speerpunt? Heel belangrijk dus, daar je stem te laten horen.
Vervolgens is er gelegenheid deel te nemen aan een lunch.
Van harte genodigd!!

Woensdag 20 september, programma in de Vredesweek
In de Sint Vituskerk wordt vanaf 13.00 uur een middaggebed gehouden. Ds. Jak Verwaal en Tine de Vries zijn daarbij aanwezig.
In De Hege Stins zijn op 20 september vanaf 19.30 uur Ds. Liesbet Geijlvoet en ds. Desirée Scholtens als sprekers uitgenodigd. Wat betekent vrede in hun leven en werk?
Van harte genodigd!!
Met warme groet, Tine de Vries
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS