Nieuwsberichten
Rozen voor Examenkandidaten
17-03-2023 18:45
11 mei a.s. breekt voor veel jongeren de spannende examenperiode aan.
De eerste examens voor het voortgezet onderwijs (VMBO / HAVO / VWO) beginnen 11 mei.
Als jeugdraad willen wij de examenkandidaten graag succes wensen door het geven van een roos.
Wij vragen u als ouder, grootouder, vriend of vriendin ons de namen door te geven van deze kandidaten.
De leden van de jeugdraad zullen de rozen vervolgens bij hen bezorgen.
Naam en adres kunnen doorgegeven worden aan jeugddiaken Berber Bergsma Protected email address of tel.nr. 058 2573513.
Graag opgave vóór 2 mei a.s.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking!

De jeugdraad
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS