Nieuwsberichten
Begraven
05-12-2022 11:34
Begraven in Stiens
Het College van Kerkrentmeesters heeft onlangs een herzien reglement van de begraafplaats rond de Sint Vituskerk goedgekeurd. Dit reglement gaat in per 1 januari 2023.
Belangrijke wijzigingen zijn:
o De mogelijkheid om bij leven graven te reserveren op het kerkhof. Zodra een graf gereserveerd wordt, betaalt u daarvoor een jaarlijkse bijdrage.
o Er zijn urnenveldjes beschikbaar in rij 1.
o Per 1 januari 2024 gaat ook een belangrijke wijziging in van artikel 15 www.pgstiens.nl/Organisatie/Begraafplaats
o Afkoop kosten onderhoud algemene begraafplaats en verlengen grafrecht kan nu ook voor langere termijn dan 10 jaar.

Zoals gebruikelijk zijn de jaarlijkse tarieven aangepast aan het inflatiecijfer en sommige tarieven zijn (meer) kostendekkend gemaakt. Wilt u meer weten over het begraven en de mogelijkheden dan kunt u contact opnemen met onze beheerder, de heer Liefrink:
Protected email address

College van Kerkrentmeesters
Alle nieuwsberichten bekijken
Alle nieuwsberichten downloaden als RSS