Kerkdiensten
Datum:
07-07-2019 11:00
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
mw. ds. Willemien Keuning, Mantgum
Aanduiding:
Overstapdienst kindernevendienst
Ouderling van dienst:
Ronald Ars
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Emma Overeem
1e collecte:
KIA Diaconaat
2e collecte:
Kerk