Kerkdiensten
Datum:
16-12-2018 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. Stephan de Jong, Oudemirdum
Aanduiding:
3e advent
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Cees Vos
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Thom Boorsma en Fred Mijnheer
Lector:
Hannah Osinga
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk