Kerkdiensten
Datum:
21-07-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
F. Hartmann, Nes (Ameland)
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Auke Spijksma
Diaken van dienst:
Jan de Reus
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Trienke Sikkes
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk