Kerkdiensten
Datum:
14-07-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Stiena Otte
Diakenen:
Anne Pietersma (hulpdiaken)
Beamerist:
Roel Rauwerda
Koster:
Jan Wierstra
Sita Veninga
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Otto Overeem
1e collecte:
Jeugdraad
2e collecte:
Kerk
Overstapdienst kindernevendienst