Kerkdiensten
Datum:
30-06-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
F. Hartmann, Nes (Ameland)
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Hille de Haan
Jan Veltman
Lector:
Hannah Osinga
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerk