Kerkdiensten
Datum:
23-06-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Petra Bollen
Diaken van dienst:
Stiena Otte
Diakenen:
Berber Bergsma
Dethmer Boels
Henk v.d. Wal
Jan de Reus
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Hille de Haan
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerk
Heilig Avondmaal