Kerkdiensten
Datum:
16-06-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Froukje Hoeksma
Diaken van dienst:
Dethmer Boels
Diakenen:
Anne Pietersma (hulpdiaken)
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Fred Mijnheer
Peter Roerdink
Lector:
Hannah Osinga
1e collecte:
Zending
2e collecte:
Kerk