Kerkdiensten
Datum:
09-06-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J.C. Overeem
Aanduiding:
Ouderling van dienst:
Ernst Jonker
Diaken van dienst:
Jan de Reus
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Anneke Osinga
Jan Wierstra
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Wilmer Haijma
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk