Kerkdiensten
Datum:
26-05-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. K. Kwint, Meppel
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Diakenen:
Anne Pietersma (hulpdiaken)
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Hille de Haan
Jan Veltman
Lector:
Sjoeke van Wessel-van der Giesen
1e collecte:
PK Missionair Werk
2e collecte:
Kerk