Kerkdiensten
Datum:
19-05-2024 10:00
Locatie:
Open lucht
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Pinksteren
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Stiena Otte
Koster:
Anneke Osinga
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
Crescendo
Lector:
Chantal Osinga
1e collecte:
KIA Zending
2e collecte:
Kerk