Kerkdiensten
Datum:
14-04-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Froukje Hoeksma
Diaken van dienst:
Jan de Reus
Diakenen:
Anne Pietersma hulpdiaken
Beamerist:
Roel Rauwerda
Koster:
Jan Veltman
Peter Roerdink
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
KIA Zending
2e collecte:
Kerk