Kerkdiensten
Datum:
17-03-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Henk v.d. Wal
Diakenen:
Anne Pietersma hulpdiaken
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Hille de Haan
Jan Veltman
Muzikale medewerking:
Bliid Boadskip Sjongers?
Lector:
Otto Overeem
1e collecte:
KIA Zending
2e collecte:
Kerk