Kerkdiensten
Datum:
13-03-2024 19:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
J.H. Helfferich, Oude Bildtzijl
Aanduiding:
Biddag voor gewas en arbeid
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Ernst Jonker
Diaken van dienst:
Dethmer Boels
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Peter Roerdink
Lector:
Els Schraa
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat
2e collecte:
Kerk