Kerkdiensten
Datum:
10-03-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Petra Bollen
Diaken van dienst:
Jan de Reus
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Fred Mijnheer
Peter Roerdink
Lector:
Nelleke Kuipers-van Wessel
1e collecte:
KIA Zending
2e collecte:
Kerk