Kerkdiensten
Datum:
03-03-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Froukje Hoeksma
Diaken van dienst:
Stiena Otte
Diakenen:
Anne Pietersma hulpdiaken
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
VituStinsCantorij
Lector:
Pieter Dijkhuis
1e collecte:
KIA Voorjaarszending
2e collecte:
Kerk