Kerkdiensten
Datum:
25-02-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. S. Ypma, Franeker
Aanduiding:
Organist:
Taeke Beukema
Ouderling van dienst:
Auke Spijksma
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Hille de Haan
Jan Veltman
Lector:
Ciska Vos
1e collecte:
PK Missionair Werk
2e collecte:
Kerk