Kerkdiensten
Datum:
18-02-2024 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Zendingszondag
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Jan de Reus
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Jan Wierstra
Sita Veninga
Lector:
Chantal Osinga
1e collecte:
Zending
2e collecte:
Kerk
Zendingszondag