Kerkdiensten
Datum:
10-12-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Overeem
Aanduiding:
Tweede Adventszondag
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Jan de Reus
Diakenen:
Anne Pietersma (hulpdiaken)
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Hille de Haan en Jan Veltman
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
KIA Kinderen in de knel
2e collecte:
Kerk