Kerkdiensten
Datum:
26-11-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. Jak Verwaal en Tine de Vries
Aanduiding:
Eeuwigheidszondag
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Sita Veninga en Jan Wierstra
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Chantal Osinga
1e collecte:
PKN Pastoraat
2e collecte:
Kerk
Laatste zondag kerkelijk jaar, Memoriazondag