Kerkdiensten
Datum:
15-10-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. D. de Jong, Voorthuizen
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Henk van der Wal
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Hille de Haan
Jan Veltman
Lector:
Pieter Dijkhuis
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat Myamar
2e collecte:
Kerk