Kerkdiensten
Datum:
25-06-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
T. de Vries
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Auke Spijksma
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan Wierstra
Sita Veninga
Lector:
Trienke Sikkes
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat Colombia
2e collecte:
Kerk