Kerkdiensten
Datum:
18-06-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Ernst Jonker
Diaken van dienst:
Ankie Hagen
Diakenen:
Anne Pietersma (hulpdiaken)
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Fred Mijnheer
Peter Roerdink
Lector:
Chantal Osinga
1e collecte:
Zending
2e collecte:
Kerk