Kerkdiensten
Datum:
11-06-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. D.S. de Vries, Nijbeets
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Petra Bollen
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
United
Lector:
Sjoerd Bakker
1e collecte:
Diaconie/noodhulp
2e collecte:
Kerk