Kerkdiensten
Datum:
26-03-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. G.J. Heeringa, Dronten
Aanduiding:
Vijfde 40 dagentijd
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Ankie Hagen
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Tea Stapert
1e collecte:
KIA Werelddiaconaat Bangladesh
2e collecte:
Kerk