Kerkdiensten
Datum:
19-02-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Zendingszondag
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Ernst Jonker
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Diakenen:
Ankie Hagen
Dethmer Boels
Jan Keuning
Jitty Dijkhuis
Peter Roerdink
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan Wierstra
Sita Veninga
Lector:
Tea Stapert
1e collecte:
Zending
2e collecte:
Kerk
Heilig Avondmaal