Kerkdiensten
Datum:
29-01-2023 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Doopdienst
Ouderling van dienst:
Auke Spijksma
Diaken van dienst:
Jitty Dijkhuis
Beamerist:
Diana Smidt
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
United
1e collecte:
Commissie Eredienst
2e collecte:
Kerk
Doopdienst