Kerkdiensten
Datum:
25-12-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
T. de Vries
Aanduiding:
Eerste Kerstdag
Ouderling van dienst:
Petra Bollen
Diaken van dienst:
Jitty Dijkhuis
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
Koor De Welle uit Britsum
Lector:
Piet Smid
1e collecte:
KIA Kinderen in de knel
2e collecte:
Kerk