Kerkdiensten
Datum:
24-12-2022 21:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
T. de Vries
Aanduiding:
Kerstnachtdienst
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Auke Spijksma
Diaken van dienst:
Henk van der Wal
Beamerist:
Luuk Blaakmeer
Videobediening:
Nick van Dijk
Koster:
Jan Keuning
Lector:
Bert Fennema
1e collecte:
Voedselbank
2e collecte:
Kerk