Kerkdiensten
Datum:
23-10-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. E. van der Veer, Ferwerd
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Ankie Jansen Klomp
Diaken van dienst:
Henk van der Wal
Beamerist:
Taco Jan Osinga
Koster:
Sita Veninga en Jan Wierstra
Lector:
Pieter Dijkhuis
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk