Kerkdiensten
Datum:
16-10-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
Mw. T. de Vries
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Chantal Osinga
Diaken van dienst:
Jitty Dijkhuis
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Muzikale medewerking:
VituStinsCantorij
Lector:
Nelleke van Wessel
1e collecte:
KIA Zending Indonesie
2e collecte:
Kerk