Kerkdiensten
Datum:
02-10-2022 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Israëlzondag
Organist:
Auke de Boer
Ouderling van dienst:
Aukje Brouwer
Diaken van dienst:
Berber Bergsma
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Nick van Dijk
Koster:
Jan Keuning
Lector:
Roelie Groenewoud
1e collecte:
PKN Kerk en Israel
2e collecte:
Kerk