Kerkdiensten
Datum:
21-08-2022 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Ankie Hagen
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Cees Vos
Koster:
Jan Keuning
Lector:
Greta Beetstra
1e collecte:
Commissie Eredienst
2e collecte:
Kerk