Kerkdiensten
Datum:
14-08-2022 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Theo Zijlstra
Diaken van dienst:
Dethmer Boels
Beamerist:
Alice Drahn
Videobediening:
Luuk Blaakmeer
Koster:
Sita Veninga
Lector:
Geartsje Dijkstra
1e collecte:
KIA Zending Egypte
2e collecte:
Kerk