Kerkdiensten
Datum:
17-07-2022 09:30
Locatie:
St. Vituskerk
Voorganger:
ds. T.G. van der Linden, Harlingen
Aanduiding:
Organist:
Han Giesing
Ouderling van dienst:
Ernst Jonker
Diaken van dienst:
Henk van der Wal
Beamerist:
Alice Drahn
Koster:
Sita Veninga
Lector:
Wilmer Hansma
1e collecte:
Diaconie
2e collecte:
Kerk