Kerkdiensten
Datum:
26-06-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. J. Verwaal
Aanduiding:
Heilig Avondmaal
Organist:
Take Beukema
Ouderling van dienst:
Lubbert Tilma
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Ankie Hagen
Jan Keuning
Peter Roerdink
Beamerist:
Jan Veltman
Koster:
Jan van Zwol
Lector:
Pieter Dijkhuis
1e collecte:
KIA Binnenlands diaconaat
2e collecte:
Kerk