Kerkdiensten
Datum:
12-06-2022 09:30
Locatie:
De Hege Stins
Voorganger:
ds. A.J. Finnema, Oudehaske
Aanduiding:
Organist:
Henk Havenga
Ouderling van dienst:
Petra Bollen
Diaken van dienst:
Jan Keuning
Diakenen:
Anne Pietersma hulpdiaken
Koster:
Fred Mijnheer en Peter Roerdink
Lector:
Trienke Sikkes
1e collecte:
Commissie Eredienst
2e collecte:
Kerk